deviataa
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
deviataa

výpis stredných škol, staršie časti testu MONITOR, diskusie o stredných školách, základy psychológie a pedagogiky
 
DomovDomov  HľadaťHľadať  RegistráciaRegistrácia  PrihláseniePrihlásenie  

 

 Pravidlá pre Administratorov

Goto down 
AutorSpráva
Admin
Admin
Admin
Admin

Počet príspevkov : 54
Age : 28
Mesto v ktorom bývaš : Zlaté Moravce :)
Registration date : 07.08.2008

Pravidlá pre Administratorov Empty
OdoslaťPredmet: Pravidlá pre Administratorov   Pravidlá pre Administratorov EmptySo august 16, 2008 4:32 pm

Boh Level 3
(multiadmin)
Všeobecné ustanovenia
Užívateľovi môžu byť pridelené Boh práva, ak stránku www.Azet.sk navštevuje pravidelne a už dlhšiu dobu a jeho
pôsobenie na Azete bolo vždy v súlade s pravidlami. Boh práva sú pridelované v obmedzenom rozsahu, žiadosť
užívateľa o získanie Boh práv môže byť kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu zamietnutá.
Užívateľ s Boh právami vykonáva túto funkciu dobrovoľne a bez nároku na akúkoľvek odmenu. Získane právomoci
využíva v prospech www.Azet.sk a tak zabezpečuje lepšie fungovanie tejto stránky a spríjemňuje pobyt na Azete aj
ostatným užívateľom.
Administrátor má byť spravodlivý, objektívny, čestný, nekonfliktný, ostatným užívateľom ide príkladom. Nesmie konať
v rozpore so stanovenými pravidlami, s právnymi normami platnými v SR a dobrými mravmi. Danú situáciu posudzuje
podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia a nijakým spôsobom nezneužíva svoje právomoci, napr. na riešenie
osobných záležitostí. Riadi sa podľa morálnych a etických princípov. Užívateľom vychádza v ústrety a ochotne im
pomáha. Pokiaľ užívateľovi nedokáže poradiť, odporučí mu obrátiť sa na kontakt@azet.sk.
Pravidlá komunikácie
Užívateľ komunikuje na Pokeci v súlade s právnymi normami platnými v SR a dobrými mravmi. Nebráni diskusii iným
užívateľom, ani nijakým spôsobom neznepríjemňuje pobyt na stránkach iných užívateľom.
Zakázané je:
· nadávať - používať v príspevkoch vulgarizmy, osočovať a urážať ostatných užívateľov.
· zverejňovať kontaktné údaje – kontaktnými údajmi sa rozumejú telefónne čísla, adresy resp. iné údaje, na
základe ktorých je možné identifikovať a kontaktovať príslušnú osobu. Častokrát dochádza k zverejňovaniu
kontaktov bez súhlasu majiteľov, ktorí sú nasledovne obťažovaní napr. nevyžiadanými telefonátmi, správami
… Kedže si nemôžeme overiť, či kontaktný údaj zverejnil majiteľ alebo iná osoba bez súhlasu majiteľa, rieši sa
takáto situácia zákazom prístupu.
· tapetovať – tapetovanie je opakované zverejňovanie podobných resp. rovnakých príspevkov. Tapetovanie
znepríjemňuje komunikáciu ostatným užívateľov, a preto sú takéto príspevky zakázané.
· zverejňovať reklamné príspevky – hlavne príspevky komerčného charakteru, reklamné a inzertné
príspevky.
· podporovať rasizmus - zverejňovať príspevky rasisticky motivované prípadne etnicky neznášanlivé.
· ponúkať platené erotické služby – poskytovať akékoľvek služby erotického charakteru za finančnú odmenu
prípadne ponúkať prácu, ktorá súvisí s vykonávaním erotických služieb za finančnú odmenu.
· komunikať o erotických témach v neerotických miestnostiach – na komunikáciu erotického charakteru
sú určené špeciálne miestnosti ako miestnosť flirt, sexzoznamka, d/s vzťah, pod perinkou, erotika.sk, G & BI,
L & BI. Vzhľadom na to, že Pokec navštevujú aj mladiství a konzervatívnejší užívatelia, v ostatných
miestnostiach je zakázané zverejňovať erotické príspevky.
Práva a povinnosti administrátora
Podľa pridelených právomoci rozlišujeme:
 hlavných administrátorov danej miestnosti – spravujú danú miestnosť, ich právomoci sa viažu
iba na konkrétnu miestnosť, môžu pridávať podadministrátorov do danej miestnosti, zmazať
príspevky, zakázať prípadne povoliť prístup do miestnosti
 podadministrátorov danej miestnosti – ich právomoci sa viažu iba na konkrétnu miestnosť, môžu
zmazať príspevky a zakázať prístup do miestnosti
 administrátorov s príslušným levelom – Boh práva môže využívať v ktorejkoľvek verejnej
miestnosti na Pokeci, v závislosti od výšky levela môžu zmazať príspevky, zakázať prípadne povoliť
prístup do miestnosti ...
Administrátori majú právo:
 upozorniť vhodným spôsobom užívateľa, ak porušuje pravidlá stanovené na AZete
 zmazať užívateľovi príspevky v miestnosti, pokiaľ sú v rozpore s pravidlami
 zakázať užívateľovi prístup na 24 hodín do danej miestnosti na Pokeci, ak užívateľ:
· používa vo svojich príspevkoch vulgarizmy
· zverejňuje kontakty, napr. telefónne čísla, adresy
· zverejňuje príspevky s rasistickými motívmi, prípadne etnicky neznášanlivé príspevky
· tapetuje
· zverejňuje reklamné príspevky
· ponúka erotické služby za finančnú odmenu
· vedie erotickú diskusiu v neerotických miestnostiach
· iným spôsobom koná v rozpore s pravidlami prípadne právnymi normami SR alebo dobrými mravmi
 povoliť prístup do miestnosti, ak mu to umožňujú jeho Boh práva a neodporuje to dobrým zvykom
Hlavný administrátor miestnosti má naviac právo:
 povoliť užívateľovi prístup do miestnosti, ak to neodporuje dobrým zvykom
 prideliť a odobrať vybraným užívateľom Boh práva v danej miestnosti
Administrátori majú povinnosť:
 zamedziť, aby nedochádzalo k porušovaniu pravidiel platných na AZete. Pokiaľ nie je v jeho možnostiach
zasiahnuť, informuje o tejto skutočnosti prevádzkovateľa.
Hlavný administrátor miestnosti má naviac povinnosť:
 dohliadať, aby podadministrátori danej miestnosti využívajú Boh práva v súlade s pravidlami zodpovedá za
výber podadministrátorov
Užívateľ s Boh právami musí na požiadanie prevádzkovateľa AZetu zdôvodniť svoje konanie a poskytnúť príslušné
dôkazy.
Prevádzkovateľ môže kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu odobrať užívateľovi Boh práva, hlavne ak
užívateľ s Boh právami konal neoprávnene, prípadne iným spôsobom zneužil svoje právomoci.
Pravidlá komunikácie
Vo verejných príspevkoch v miestnostiach skupiny AZet a Regióny a mestá je zakázané:
 nadávať - používať v príspevkoch vulgarizmy, osočovať, zosmiešňovať a urážať ostatných používateľov.
 zverejňovať kontaktné údaje – kontaktnými údajmi sa rozumejú telefónne čísla, adresy resp. iné údaje, na
základe ktorých je možné identifikovať a kontaktovať príslušnú osobu. Častokrát dochádza k zverejňovaniu
kontaktov bez súhlasu majiteľov, ktorí sú nasledovne obťažovaní napr. nevyžiadanými telefonátmi, správami
… Kedže si nemôžeme overiť, či kontaktný údaj zverejnil majiteľ alebo iná osoba bez súhlasu majiteľa, rieši sa
takáto situácia zákazom prístupu.
 tapetovať – tapetovanie je opakované zverejňovanie podobných resp. rovnakých príspevkov, ktoré zaplavujú
diskusnú plochu a bránia tak diskusii ostatným používateľom. Tapetovanie znepríjemňuje komunikáciu na
Pokeci, a preto sú takéto príspevky zakázané. Takisto tu patria aj príspevky, ktoré narúšajú diskusiu a sú
zverejnené za účelom zviditeľniť príspevok agresívnym spôsobom napr. príspevok bol príliš dlhý s opakujúcimi
sa znakmi.
 zverejňovať reklamné príspevky – hlavne príspevky komerčného charakteru, reklamné a inzertné
príspevky. Zakázaný može byť prístup používateľom, ktorí zverejnili príspevky propagujúce služby, produkty,
web stránky, inzerciu, pracovné ponuky, príspevky zverejnené za účelom profitovania.
 podporovať rasizmus - zverejňovať príspevky rasisticky motivované, podporujúce nacizmus prípadne
etnicky neznášanlivé.
 poskytovať a žiadať erotické služby za finančnú odmenu– poskytovať alebo vyžadovať akékoľvek služby
erotického charakteru za finančnú odmenu prípadne ponúkať prácu, ktorá súvisí s vykonávaním erotických
služieb a navádzaním na prostitúciu.
 komunikať o erotických témach v neerotických miestnostiach – na komunikáciu erotického charakteru
sú určené špeciálne miestnosti ako miestnosť flirt, sexzoznamka, d/s vzťah, pod perinkou, erotika.sk, G & BI,
L & BI. Vzhľadom na to, že Pokec navštevujú aj mladiství a konzervatívnejší používatelia, v ostatných
miestnostiach je zakázané zverejňovať erotické príspevky.
 iné – komunikovať na Pokeci v rozpore s právnymi normami platnými v SR a dobrými mravmi, brániť diskusii
používateľom alebo iným spôsobom znepríjemňovať pobyt na stránkach našim používateľom.
Vo verejných príspevkoch v miestnostiach skupiny Flirt a sex je zakázané:
 nadávať - používať v príspevkoch vulgarizmy, osočovať a urážať ostatných používateľov.
 zverejňovať kontaktné údaje – kontaktnými údajmi sa rozumejú telefónne čísla, adresy resp. iné údaje, na
základe ktorých je možné identifikovať a kontaktovať príslušnú osobu. Častokrát dochádza k zverejňovaniu
kontaktov bez súhlasu majiteľov, ktorí sú nasledovne obťažovaní napr. nevyžiadanými telefonátmi, správami
… Kedže si nemôžeme overiť, či kontaktný údaj zverejnil majiteľ alebo iná osoba bez súhlasu majiteľa, rieši sa
takáto situácia zákazom prístupu.
 tapetovať – tapetovanie je opakované zverejňovanie podobných resp. rovnakých príspevkov, ktoré zaplavujú
diskusnú plochu a bránia tak diskusii ostatným používateľom. Tapetovanie znepríjemňuje komunikáciu na
Pokeci, a preto sú takéto príspevky zakázané. Takisto tu patria aj príspevky, ktoré narúšajú diskusiu a sú
zverejnené za účelom zviditeľniť príspevok agresívnym spôsobom napr. príspevok bol príliš dlhý s opakujúcimi
sa znakmi.
 zverejňovať reklamné príspevky – hlavne príspevky komerčného charakteru, reklamné a inzertné
príspevky. Zakázaný može byť prístup používateľom, ktorí zverejnili príspevky propagujúce služby, produkty,
web stránky, inzerciu, pracovné ponuky, príspevky zverejnené za účelom profitovania.
 podporovať rasizmus - zverejňovať príspevky rasisticky motivované, podporujúce nacizmus prípadne
etnicky neznášanlivé.
 poskytovať a žiadať erotické služby za finančnú odmenu– poskytovať alebo vyžadovať akékoľvek služby
erotického charakteru za finančnú odmenu prípadne ponúkať prácu, ktorá súvisí s vykonávaním erotických
služieb a navádzaním na prostitúciu
 iné – komunikovať na Pokeci v rozpore s právnymi normami platnými v SR a dobrými mravmi, brániť diskusii
iným používateľom alebo iným spôsobom znepríjemňovať pobyt na stránkach iným používateľom.
Ak používateľ hrubo prípadne opakovane porušuje stanovené pravidlá, môže mu byť komplexne zakázaný
prístup na naše stránky na dobu neurčitú.
Funkcie
Administrátor s levelom 3 má nasledovné možnosti (Boh funkcie sú zvýraznené v žltom poli):
● zakázať prístup do miestnosti užívateľovi alebo administrátorom s nižším levelom
● funkcia je povolená pre všetky miestnosti ktoré sa nachádzajú na Pokeci
Funkcie na zakázanie prístupu nájdete v pravom menu, ak sa nachádzate v určitej miestnosti.
Zakázať prístup je možné cez menu „zakázaný prístup“, ktorý sa nachádza v pravom menu pod položkou „iné“. Po
odkliku sa Vám objaví formulár do ktorého zadáte AZetID (nick) užívateľa, ktorému chcete prístup zamedziť a zvolíte
dôvod zákazu.
Druhá možnost zákazu prístupu je priamo cez profil užívateľa. Po kliknutí na učitý nick sa Vám zobrazí jeho profil s
Boh funkciami na začiatku profilu. Máte dve možnosti, zakázať prístup danému nicku po vybraní dôvodu alebo
zmazať jeho príspevky na skle.

_________________
siedmaa.estranky.sk, osmaa.estranky.sk, deviataa.estranky.sk, deviataa.creare-forum.com, pribinka.sk
Návrat hore Goto down
http://deviataa.creare-forum.com
 
Pravidlá pre Administratorov
Návrat hore 
Strana 1 z 1

Povolenie tohoto fóra:Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre.
deviataa :: Chatovacie a pokecové stránky :: pokec.sk-
Prejdi na: