deviataa
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
deviataa

výpis stredných škol, staršie časti testu MONITOR, diskusie o stredných školách, základy psychológie a pedagogiky
 
DomovDomov  HľadaťHľadať  RegistráciaRegistrácia  PrihláseniePrihlásenie  

 

 Ľudovít Štúr

Goto down 
AutorSpráva
slniecko165
V.I.P
V.I.P


Počet príspevkov : 44
Registration date : 11.08.2008

Ľudovít Štúr Empty
OdoslaťPredmet: Ľudovít Štúr   Ľudovít Štúr EmptyPi september 05, 2008 5:14 pm

- študoval na evanjelickom lýceu v BA a na univerzite v Halle
- pôsobil ako jazykovedec, publicista, politik a básnik
- bol zaľúbený do Anny Ostrolúckej a Márie Pospíšilovej
- známy výstup na Devín sa uskutočnil 24. apríla 1836 (tajný), Štúr tam vystúpil s príhovorom, v ktorom spomenul dávnu históriu Veľkej Moravy, na nápev piesne Nitra, milá Nitra zaspievali ním zloženú báseň Děvín, milý Děvín. Po recitovaní básní, ktoré sa všetky niesli v národnom duchu, navrhol Ľudovít, aby si na posvätenie tohto pamätného dňa zvolili k svojmu menu druhé, slovanské meno, ktoré budú verejne používať. Tak prijal Hurban ku krstnému menu Jozef slovanské meno Miloslav, August Škultéty - Horislav a pod. Štúr si pridal meno Velislav (týmto menom sa však podpisoval už aj predtým v Spoločnosti československej)
- roku 1943 vytvoril nový spisovný jazyk a za základ prijal po dohode s Hurbanom a Hodžom stredoslovenské nárečie. Tento jazyk bol síce uzákonený, ale nemohol sa používať v úradnom styku, za čo Štúr naďalej bojoval.
- založil spolok Tatrín (1943)
- od roku 1845 vydával Slovenskje národnje novini
- v roku 1847 bol mestom Zvolen vyslaný za poslanca do uhorského snemu, po tom, čo vystúpil na Zvolenskom sneme s prejavom o tom, aké je dôležité vzdelanie. Vzdelanie trebe poskytovať bez rozdielu pohlavia, sociálneho zabezpečenia. Na Uhorskom sneme hájil záujmy slovenského národa proti maďarizácii a žiadal autonómiu Slovenska v rámci Uhorska. Pre tieto myšlienky sa mu podarilo získať aj podporu českých vzdelancov.
- svojho mandátu sa vzdal r. 1848 po zistení, že maďarská väčšina poslancov znemožňuje akúkoľvek iniciatívu na obranu slovenského národa
- zúčastnil sa porady slovenských národovcov 10. – 11. mája v Liptovskom Sv. Mikuláši, na ktorej zostavili Žiadosti slovenského národa, po čom naňho a ďalších účastníkov tejto porady maďarská vláda vydala zatykač
- stál na čele SNR, ktorá sa utvorila 16. septembra 1848 vo Viedni, spolu s Hurbanom a Hodžom
- 19. septembra 1848 vypovedal v mene SNR poslušnosť uhorskej vláde a vyhlásil štátnu nezávislosť Slovenska
- 17. októbra vydal Lajos Kossuth zatykač na Štúra, Hurbana a Hodžu a vypísal odmenu 50 zlatých za ich hlavy
- Štúr bol až do konca života pod policajným dozorom a nakoniec zomrel 12.1. 1856 v Modre

Ako jazykovedec
- Štúr 11. - 16.7.1843 navštívil s Hurbanom a Hodžom básnika Hollého na fare v Hlbokom a po porade s ním sa dohodli zjednotiť Slovákov v názore jednotného spisovného jazyka. Dovtedy katolíci písali bernolákovčinou a evanjelici českou bibličtinou, okrem toho sa používala latinčina, nemčina a maďarčina. Za základ nového spisovného jazyka si vzali stredoslovenské nárečie, v ktorom videli najčistejšie slovenské jadro a spolu sa uzniesli na fonetickom pravopise. Štúr vypracoval pevné základy reči a vytvoril tak aj podmienky pre rozvoj slovenskej literatúry
- Nárečja slovenskuo a potreba písaňja v tomto nárečí
- toto dielo vydal v roku 1846 a kodifikuje v ňom spisovnú slovenčinu
- v tomto diele takisto obhajuje slovenčinu a podrobne tu vysvetľuje prečo je potrebné, aby mal každý národ svoj vlastný jazyk
- hl. znaky štúrovčiny – len mäkké i; slová Slovenčina, Slovenskích ...píše Štúr s veľkými písmenami; ď,ť,ň označuje mäkčeňom aj pred e,i,í,je,ja: kďe, ňje; ľ vynechal zo svojej abecedy; dvojhlásky sa píšu s j: ďjeťa a ô sa píše ako uo; ä,iu sa v štúrovčine nepoužíva: mekkuo, znameňú; nemá é, ale je: dobrjeho, mekkje; v minulom čase je u: robiu, písau
- Náuka reči slovenskej
- v tomto diele vysvetľuje gramatiku novej slovenčiny, kde ju analyzuje ako jazyk
Ako publicista
- Ako publicista bojoval proti feudálnej ústave v spolku Tatrín (1844) a najmä v Slovenských národných novinách s literárnou prílohou Orol tatranský (Slovenskje národňje noviny, 1945 – 48 Bratislava). Boli to prvé slovenské politické noviny a vychádzali v štúrovskej spisovnej slovenčine. Publikoval v nich ľudovýchovné články a zanikli pod nátlakom kossuthovskej moci 9.6.1848.
- Politické noviny
- Boli to skôr hospodárske noviny a opisoval v nich ako zveľadiť obchod a priemysel a vychádzali v nich aj články proti feudálnemu zriadeniu

Ako politik
- zaoberal sa zrušením poddanstva, zdanením šľachty, rozširovaním národného školstva, zveľadením priemyslu a obchodu. Odmietal feudalizmus, absolutizmus, stavovské privilégiá, maďarizáciu, vyznával moderné politické idey, ako ústavnosť, zastupiteľstvo, rovnosť národov, slovanskú vzájomnosť, obdivoval ľudovú kultúru a neprivilegované vrstvy. Propagoval moderné podnikanie, význam vzdelania, zakladal nedeľné školy, knižnice, spolky miernosti, vyzýval k pestovaniu národného umenia a zaslúžil sa aj o vznik slovenskej hymny, vlajky a znaku.
- Uhorský a Zvolenský snem, výstup na Devín a Žiadosti sú opísané hore.
- autonómny slovenský štát sa mal volať Slovenské okolie a slovenský jazyk mal byť úradný aj vyučovací
- roku 1829 vznikla na Bratislavskom lýceu Spoločnosť česko-slovanská, ktorá zaznamenala najväčší rozvoj roku 1935 po príchode Ľudovíta Štúra, jej cieľmi bolo vzdelávanie v rodnom jazyku, šírenie osvety, študovanie dejín a oslava významných slovenských historických udalosti. Táto spoločnosť bola roku 1837 zrušená vládnym nariadením.
- činnosť sa presunula na Katedru reči a literatúry česko-slovanskej, vedúcim katedry bol profesor Palkovič a Štúr bol jeho zástupcom. Roku 1843 bol Štúr z katedry pre svoje pokrokové myšlienky odvolaný pod zámienkou protištátnej činnosti. Na protest odchádza väčšina študentov s ním do Levoče, pričom vzniká Nad Tatrou sa blýska od Janka Matušku.
- Žaloby a sťažnosti Slovákov v Uhorsku na protizákonné prehmaty Maďarov
- Devätnáste storočie a maďarizácia

Ako básnik
- Dumky večerní
- cyklus básní a úvah, osobná reflexívna poézia, rozpor medzi snom a skutočnosťou
- Spevy a piesne
- intímna romantická poézia, verí v lepšiu budúcnosť
- O národných piesňach a povestiach plemien slovanských
- národnobuditeľská funkcia, čerpá z ľudovej poézie
- Slovanstvo a svet budúcnosti
- toto dielo je skôr filozofické
Návrat hore Goto down
 
Ľudovít Štúr
Návrat hore 
Strana 1 z 1

Povolenie tohoto fóra:Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre.
deviataa :: Referáty, projekty a pod. :: Referaty-
Prejdi na: