deviataa
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
deviataa

výpis stredných škol, staršie časti testu MONITOR, diskusie o stredných školách, základy psychológie a pedagogiky
 
DomovDomov  HľadaťHľadať  RegistráciaRegistrácia  PrihláseniePrihlásenie  

 

 Psychycký vývin dieťaťa

Goto down 
AutorSpráva
jakub2
Počet príspevkov : 2
Age : 27
Registration date : 18.08.2008

Psychycký vývin dieťaťa Empty
OdoslaťPredmet: Psychycký vývin dieťaťa   Psychycký vývin dieťaťa EmptyNe november 09, 2008 3:48 pm

PSYCHOLÓGIA DIEŤAŤA
Tézy k štátnej záverečnej skúške v odbore PPG – v kombinácii


1. Všeobecný prínos psychologických disciplín – vývinovej, sociálnej, pedagogickej a školskej pre psychológiu dieťaťa.
Základné pojmy, predmet štúdia a výskumné metódy využívané uvedenými psychologickými disciplínami pri rozvíjaní poznania psychológie dieťaťa – vývin, vývinové zmeny, zákony vývinu, vývinové krízy, senzitívne vývinové obdobia, normatívne a nenormatívne zmeny; formatívne činitele prostredia, sociálna interakcia, sociálna skupina a kultúra; učenie, výchovné štýly, spôsoby výchovy; pozorovanie, experiment, pozdĺžny, prierezový výskumný projekt, kazuistické (idiografické) prístupy.
Význam štúdia psychológie dieťaťa pre pedagogiku a pedagogickú prax – vlastný pedagogický proces, plánovanie výskumu. Interdisciplinárne vzťahy a profesijné ciele a kompetencie v teórii a praxi (poradenský, školský, klinický psychológ a pedagóg, učiteľ).

2. Prínos základných psychologických teoretických modelov pre hlbšie poznanie psychológie dieťaťa – vývin poznávacích psychických funkcií a osobnosti (proces psychického vývinu (otázky štadiálnosti), činitele a mechanizmy vývinových zmien a samotný subjekt vývinu; nativistické/endogenistické, empiristické/exogenistické, interakčné teoretické modely), procesy učenia (druhy učenia), sociálne vzťahy.
Využitie v pedagogickej teórii, výchovnej a vzdelávacej praxi, prínos školskej psychológie v humanizácii vzdelávania a školského systému.

3. Biologické základy psychológie dieťaťa. Základné vzťahy medzi dedičnosťou a prostredím v psychológii dieťaťa, vzťahy medzi zrením a učením. Dozrievanie nervového systému, hormonálna a nervová regulácia, motorika, senzorika – ako základ pre psychológiu dieťaťa predškolského a mladšieho školského veku.

4. Všeobecná psychologická charakteristika dieťaťa staršieho predškolského veku ako východisko pre výchovné a vzdelávacie pôsobenie (vývinové úlohy, uzlové body vývinu, normatívne zmeny, kritické obdobia vývinu, vývinová úroveň psychických procesov, osobnosti, schopností a psychosociálnych zručností dieťaťa).
Všeobecná psychologická charakteristika dieťaťa mladšieho školského veku ako východisko pre výchovné a vzdelávacie pôsobenie (vývinové úlohy, uzlové body vývinu, normatívne zmeny, kritické obdobia vývinu, vývinová úroveň psychických procesov, osobnosti, schopností a psychosociálnych zručností žiaka).

5. Vývin poznávacích psychických funkcií ako východisko pre výchovné a vzdelávacie stratégie s dôrazom na obdobie predškolského a mladšieho školského veku (pociťovanie, vnímanie, predstavivosť, pamäť, myslenie a reč). Teoretické východiská (ženevská škola – Piaget a jej blízke teórie, Brunner, ruskí autori, Vygotskij, Gaľperin; teórie učenia; koncept spracovania informácie).
Psychologická charakteristika detskej hry a kresby, jej jednotlivé druhy vo vzťahu k vývinu kognitívnych funkcií a socializácii.
Výchova, riadenie procesu učenia vo vzťahu k intra- a inter- individuálnej variabilite detí, žiakov v triede (inteligencia a jej meranie, nadanie a talent, tvorivosť, špeciálne schopnosti, resp. vývinové odchýlky a poruchy, henidkepy a pod.).

6. Vývin citov v súvislosti s vývinom poznávacích procesov a osobnosti s dôrazom na obdobie predškolského a mladšieho školského veku (štruktúra, kvalita, regulácia citového prejavu, diferenciácia citov, integrácia citového prežívania).
Vývin osobnosti - citové pripútanie a jeho význam pre socializáciu, procesy sebauvedomovania a individuácie (separačné procesy, otázky autonómie a závislosti) sebaobraz a sebahodnotenie (komplex menejcennosti), sociálne self – v období predškolského a mladšieho školského veku. Význam autority v psychosociálnom vývine dieťaťa, autonómia verzus závislosť. Vývin autoregulácie, vôľové vlastnosti, sebadisciplína v predškolskom a mladšom školskom veku.
Psychosexuálny vývin – zložky ľudskej sexuality – biologické a psychologické, jadrová rodová identita, rolová rodová identita, sexuálna orientácia.

7. Prosociálne prejavy, sociálne učenie a sociálne porozumenie, procesy rolovej identifikácie v predškolskom a mladšom školskom školskom veku (rodina, hrová, vrstovnícka, školská skupina; roly a status – dieťaťa, dievčaťa, chlapca, žiaka ai.).
Skupinová dynamika, klíma a atmosféra školskej triedy a skupiny.
Rola učiteľa, vzťah medzi učiteľom a žiakom – psychologická charakteristika (v uvedenom vývinovom období).
Vývin a štruktúra morálnej osoby v predškolskom a mladšom školskom veku - morálny úsudok (úrovne podľa Piageta a Kohlberga), morálne cítenie, morálne hodnoty, charakter, morálna identita a konanie.

8. Psychologické aspekty vstupu dieťaťa do školy (školská zrelosť) a spoločného vzdelávania zdravých a postihnutých žiakov.
Školská zrelosť a pripravenosť dieťaťa na vstup do školy. Spôsob jej určovania, možné problémy dieťaťa pri zaškolení, ich prejavy, odchýlky a poruchy vývinu (poruchy pozornosti, hyperkinetický syndróm, poruchy reči, poruchy analyzátorov, poruchy vývinového tempa, organické poškodenia CNS, telesné hendikepy, separačná úzkosť, fóbie, agresivita, smútok a depresivita, nedostatky v motivácii, deprivované, sociálne nezrelé a výchovne zanedbané deti, týrané a zneužívané deti, chronicky choré deti).
Konzultačné a poradenské aktivity v práci učiteľa, výchovného poradcu a školského psychológa.
Problémové správanie a jeho modifikácie – chyby pri posudzovaní prejavov školského správania u žiakov.


Literatúra
 Langmeier, J., Krejčířová, D.: Vývojová psychologie. Grada, Praha 1998.
 Vágnerová, M.: Vývojová psychologie. Praha, Portál, 2000.
 Vágnerová, M.: Kognitivní a sociální psychologie žáka základní školy. Praha, Karolinum, 2001.
 Jakabčic, I.: Základy vývinovej psychológie. Bratislava, Iris 2001.
 Glasová, M., Páleník, Ľ., Solárová, E., Štefanovič, J.: Vybrané kapitoly zo psychológie. Metodické centrum Tomášikova, Bratislava, 1995 (s. 85 – 147).
Fontana, D.: Psychologie ve školní praxi. Příručka pro učitele
Návrat hore Goto down
 
Psychycký vývin dieťaťa
Návrat hore 
Strana 1 z 1
 Similar topics
-
» Vyvin poznavacich procesov

Povolenie tohoto fóra:Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre.
deviataa :: Psychológia :: Poznávacia psychológia-
Prejdi na: